Umowa użytkownika

Niniejsza Umowa użytkownika (zwana dalej Umową) określa warunki interakcji między właścicielem strony internetowej https://pozycbot.xyz/ (zwanym dalej PozycBot lub Administracją) z jednej strony a odwiedzającym stronę z drugiej.

Należy zauważyć, że strona internetowa PozycBot nie jest źródłem masowych informacji.

Korzystając z tej witryny, użytkownik automatycznie akceptuje warunki niniejszej Umowy.

Jeśli nie zgadzasz się z warunkami niniejszej Umowy, nie korzystaj ze strony internetowej PozycBot!

Prawa i obowiązki stron

Użytkownik ma następujące prawa:

 • Wyszukiwać informacje na stronie internetowej.
 • Otrzymywać informacje ze strony internetowej.
 • Kopiowania informacji na inne strony internetowe z obowiązkowym podaniem źródła.
 • Kopiowania informacji na inne strony internetowe za uprzednią zgodą Administracji strony.
 • Kopiowania informacji na inne strony internetowe za zgodą właściciela praw autorskich.
 • Używać informacji z witryny wyłącznie do osobistych celów niekomercyjnych.

Administracja strony ma następujące prawa:

 • Tworzyć, zmieniać i anulować zasady według własnego uznania i w razie potrzeby.
 • Ograniczać dostęp do wszelkich informacji na stronie.
 • Tworzyć, modyfikować i usuwać informacje.
 • Usuwać konta użytkowników.

Odmówić rejestracji bez podania przyczyny:

 • Zagwarantowanie dokładności dostarczanych informacji.
 • Zapewnienie poufności danych osobowych użytkownika poprzez uniemożliwienie dostępu do nich osobom trzecim.
 • Regularnie aktualizować dane osobowe podane podczas rejestracji w przypadku zmian.
 • Ściśle przestrzegać zakazu kopiowania informacji z innych źródeł.
  W przypadku kopiowania informacji z innych źródeł należy podać informacje o autorze.
 • Nie rozpowszechniaj materiałów wzywających do wojny, nienawiści narodowej, rasowej lub religijnej, a także informacji, za których rozpowszechnianie grozi odpowiedzialność karna lub administracyjna.
 • Przestrzegać zasad witryny, unikając działań zakłócających jej funkcjonowanie.
 • Nie tworzyć wielu kont w witrynie, jeśli należą one do tego samego użytkownika.
 • Nie podejmować działań mających na celu wprowadzenie w błąd innych użytkowników.
 • Nie udostępniać swoich danych uwierzytelniających (loginu i hasła) osobom trzecim.
 • Nie rejestrować kont w imieniu lub zamiast innych osób, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez ustawodawstwo Polskie.
 • Zakaz publikowania materiałów o charakterze reklamowym, erotycznym, pornograficznym lub obraźliwym, a także wszelkich informacji zabronionych lub sprzecznych z prawem Polskie.
 • Nie używać skryptów ani programów do automatycznego zbierania informacji ze strony internetowej i interakcji z jej usługami.

Administracja zobowiązuje się do

zagwarantowania nieprzerwanego działania Witryny, z wyjątkiem sytuacji, w których nie jest to możliwe z powodu okoliczności niezależnych od Administracji.

Odpowiedzialność stron

 • Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczone przez siebie informacje.
 • Administracja nie ponosi odpowiedzialności za dokładność informacji skopiowanych z innych źródeł.
 • Administracja nie ponosi odpowiedzialności za różnicę między oczekiwanymi a faktycznie otrzymanymi usługami.
 • Administracja nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez osoby trzecie.

W przypadku wystąpienia siły wyższej (operacje wojskowe, sytuacje nadzwyczajne, klęski żywiołowe i inne podobne sytuacje) Administracja nie gwarantuje bezpieczeństwa informacji zamieszczonych przez Użytkownika, a także nieprzerwanego działania zasobu informacyjnego.

Warunki umowy:

 • Niniejsza Umowa wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia korzystania z niniejszej strony internetowej.
 • Umowa traci ważność z chwilą wydania nowej wersji.
 • Administracja zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszej Umowy według własnego uznania.
 • W przypadku zmiany Umowy, w niektórych przypadkach Administracja może powiadomić użytkowników w dogodny sposób.