Політика конфіденційності

Визначення

1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

1.1.1. “Адміністрація сайту” (далі – Адміністрація) – це авторизовані співробітники, які керують сайтом PozycBot.zyx. Вони організовують та/або виконують обробку персональних даних, а також встановлюють цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, і дії (операції), що виконуються з персональними даними.

1.1.2 “Персональні дані” – це будь-яка інформація, що стосується прямо або побічно визначеної або визначуваної фізичної особи (суб’єкта персональних даних).

1.1.3 “Обробка персональних даних” – це будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що виконуються з використанням засобів автоматизації або без таких засобів, включно зі збиранням, записуванням, систематизацією, накопиченням, зберіганням, уточненням (оновленням, зміною), витяганням, використанням, переданням (поширенням, наданням, доступом), знеособленням, блокуванням, видаленням, знищенням персональних даних.

1.1.4 “Конфіденційність персональних даних” – це обов’язкова вимога, що висувається до Оператора або будь-якої іншої особи, яка має доступ до персональних даних, не розкривати їх без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

1.1.5 “Сайт PozycBot” являє собою сукупність веб-сторінок, доступних за унікальною адресою (URL) PozycBotxyz, а також його підсторінками.

1.1.6 “Підсторінки” – це сторінки, що знаходяться на доменах третього рівня, що відносяться до сайту PozycBot, а також тимчасові сторінки, на яких вказана контактна інформація Адміністрації.

1.1.5 “Користувач сайту PozycBot” (далі – Користувач) – це особа, яка має доступ до сайту Kreditos.ru через Інтернет і використовує інформацію, матеріали та продукти, що надаються на сайті Kreditos.ru.

1.1.7 “Cookies” – це маленький фрагмент даних, що надсилається веб-сервером і зберігається на комп’ютері користувача. При кожному запиті веб-клієнт або веб-браузер передає цей фрагмент даних веб-серверу при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

1.1.8 “IP-адреса” – це унікальна мережева адреса вузла в комп’ютерній мережі, через який Користувач отримує доступ до PozycBot.

Загальні положення

2.1 Користувач, використовуючи сайт PozycBot, висловлює свою згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки його персональних даних.

2.2 У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності, Користувач повинен припинити використання сайту PozycBot.

2.3 Ця Політика конфіденційності поширюється на сайт PozycBot. Важливо відзначити, що Kreditos не має контролю над сайтами третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайті PozycBot, і не несе відповідальності за їхній зміст і дії.

2.4 Адміністрація не здійснює перевірку на достовірність наданих Користувачем персональних даних.

Предмет Політики конфіденційності

3.1 Справжня Політика конфіденційності визначає зобов’язання Адміністрації щодо збереження конфіденційності та забезпечення безпеки персональних даних, які Користувач надає за запитом Адміністрації під час реєстрації на сайті PozycBot або під час підписки на інформаційну розсилку по електронній пошті.

3.2 Персональні дані, які можуть бути оброблені відповідно до цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем через заповнення форм на сайті PozycBot і включають в себе наступну інформацію:

3.2.1. Прізвище, ім’я, по батькові Користувача.

3.2.2. Контактний телефон Користувача.

3.2.3. Адреса електронної пошти (e-mail).

3.2.4. Місце проживання Користувача (за необхідності).

3.2.5. Фотографія (за необхідності).

3.3 PozycBot забезпечує захист даних, які автоматично передаються при відвідуванні сторінок сайту:

  • IP-адреса.
  • Інформація, що отримується з cookies.
  • Інформація про браузер.
  • Час доступу.
  • Реферер (адреса попередньої сторінки).

3.3.1 Вимкнення cookies може призвести до неможливості доступу до певних розділів сайту, що вимагають авторизації.

3.3.2. PozycBot збирає статистику про IP-адреси своїх відвідувачів для запобігання, виявлення та вирішення технічних проблем.

3.4 Будь-яка інша персональна інформація, не згадана вище (наприклад, історія відвідувань, використовувані браузери, операційні системи тощо), зберігається надійно і не поширюється, за винятком випадків, передбачених у розділі 5.2. цієї Політики конфіденційності.

Цілі збору персональної інформації користувача

4.1 Адміністрація збирає персональні дані Користувача з такими цілями:

4.1.1 Ідентифікація Користувача, який зареєстрований на сайті PozycBot, для його подальшої авторизації.

4.1.2 Надання Користувачеві доступу до індивідуальних даних на сайті PozycBot.

4.1.3 Встановлення зворотного зв’язку з Користувачем, включаючи напрямок повідомлень і запитів, пов’язаних з використанням сайту PozycBot, а також обробку запитів і заявок від Користувача.

4.1.4 Визначення місця розташування Користувача для забезпечення безпеки і запобігання шахрайству.

4.1.5 Підтвердження достовірності та повноти наданих Користувачем персональних даних.

4.1.6. Створення облікового запису для використання розділів сайту PozycBot, за умови, що Користувач дав згоду на створення облікового запису.

4.1.7 Повідомлення Користувача електронною поштою.

4.1.8 Надання ефективної технічної підтримки Користувачеві в разі виникнення проблем, пов’язаних з використанням сайту PozycBot.

4.1.9 Надання Користувачеві спеціальних пропозицій, розсилки новин та іншої інформації від імені сайту PozycBot з його згоди.

Способи та строки обробки персональної інформації

5.1 Ми обробляємо вашу персональну інформацію без обмеження терміну з використанням різних законних методів, включаючи інформаційні системи з автоматизацією і без.

5.2 Важливо відзначити, що вашу персональну інформацію можуть передати тільки уповноважені державні органи України відповідно до законодавства.

5.3 Якщо сталася втрата або розголошення вашої персональної інформації, ми залишаємо за собою право не повідомляти вас про це.

5.4 Для захисту вашої персональної інформації від неправомірного доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, розповсюдження та інших незаконних дій третіх осіб, ми вживаємо необхідних організаційних і технічних заходів.

5.5 Ми також співпрацюємо з вами, щоб запобігти будь-яким втратам або негативним наслідкам, пов’язаним із втратою або розголошенням вашої персональної інформації.

Права та обов’язки учасників

6.1 Користувач має такі права:

6.1.1 Приймати незалежне рішення про надання своїх особистих даних, необхідних для використання веб-сайту PozycBot, і давати свою згоду на їх обробку.

6.1.2 Оновлювати або доповнювати надані відомості про особисті дані в разі змін.

6.1.3 Користувач має право на отримання від Адміністрації інформації, пов’язаної з обробкою його особистих даних, за умови, що таке право не обмежене федеральними законами. Користувач також має право вимагати від Адміністрації уточнення, блокування або знищення його особистих даних, якщо вони є неповними, застарілими, неточними, незаконно отриманими або не потрібні для заявлених цілей обробки. Для здійснення цих прав достатньо повідомити Адміністрацію за вказаною адресою електронної пошти.

6.2. Адміністрація зобов’язується:

6.2.1 Використовувати отриману інформацію виключно відповідно до цілей, зазначених у розділі 4 цієї Політики конфіденційності.

6.2.2 Дотримуватися конфіденційності наданих даних і не розкривати їх без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, публікацію або інше розповсюдження персональних даних Користувача, за винятком випадків, передбачених у розділі 5.2 цієї Політики конфіденційності.

6.2.3 Вживати необхідних заходів для забезпечення безпеки особистих даних Користувача відповідно до загальноприйнятих стандартів у діловій практиці.

6.2.4 Блокувати особисті дані, що належать Користувачеві, з моменту звернення або запиту Користувача, його законного представника або уповноваженого органу із захисту прав суб’єктів особистих даних, на період перевірки в разі виявлення недостовірних даних або незаконних дій.

Відповідальність сторін

7.1 Адміністрація несе відповідальність за збитки Користувача, пов’язані з неправомірним використанням його персональних даних, якщо Адміністрація не виконала свої зобов’язання відповідно до російського законодавства. Однак є винятки, встановлені в розділах 5.2 і 7.2 цієї Політики конфіденційності.

7.2 Адміністрація не несе відповідальності в разі втрати або розкриття конфіденційної інформації, якщо:

7.2.1. Ця інформація стала загальнодоступною до її втрати або розкриття.

7.2.2. Інформація була отримана від третьої сторони до того, як Адміністрація її отримала.

7.2.3. Розкриття відбулося за згодою Користувача.

7.3 Користувач несе відповідальність за дотримання всіх вимог російського законодавства, включно із законами про рекламу, авторські та суміжні права, товарні знаки і знаки обслуговування, та інші відповідні закони. Ця відповідальність також поширюється на зміст і форму розміщуваних матеріалів.

7.4 Користувач усвідомлює, що відповідальність за всю розміщену інформацію (включаючи, але не обмежуючись, файлами з даними, текстами та іншими матеріалами), доступну через сайт Кредитос.ру, лежить на особі, яка надала таку інформацію.

7.5 Користувач визнає, що інформація, що надається на сайті PozycBot, може бути об’єктом інтелектуальної власності, захищеної правами інших користувачів, партнерів або рекламодавців, які розмістили цю інформацію. Користувач не має права змінювати, орендувати, передавати в позику, продавати, поширювати або створювати похідні роботи на основі такого контенту, за винятком випадків, коли це дозволено письмово власниками контенту в рамках окремої угоди.

7.6 Відносно текстових матеріалів (статей, публікацій), доступних у вільному публічному доступі на сайті PozycBot, дозволено їх поширення з обов’язковим посиланням на джерело .

7.7 Адміністрація не несе відповідальності перед Користувачем за втрату, збій або неможливість збереження будь-якого контенту та інших комунікаційних даних на сайті PozycBot або переданих через нього, які можуть призвести до збитків або шкоди.

7.8 Адміністрація не несе відповідальності за прямі або непрямі збитки, що виникли через: використання Сайту або його окремих сервісів; несанкціонований доступ до комунікацій Користувача; заяви або поведінку третіх осіб на Сайті.

7.9 Адміністрація не несе відповідальності за інформацію, розміщену користувачами на сайті PozycBot, включаючи, але не обмежуючись, інформацією, захищеною авторським правом, без явної згоди власника авторських прав.

Додаткові умови

8.1 Адміністрація залишає за собою право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності без необхідності отримання згоди Користувача.

8.2 Нова версія Політики конфіденційності починає діяти з моменту її публікації на сайті PozycBot, якщо інше не встановлено в новій редакції Політики конфіденційності.

8.3 Всі пропозиції або питання, що стосуються цієї Політики конфіденційності, можуть бути спрямовані за наступною адресою:

8.4. Поточна версія Політики конфіденційності доступна на сторінці за такою адресою: https://pozycbot.xyz/polityka-konfidentsiynosti/